See English Version

لینک پرداخت هزینه های ثبت نام حضوری و غیرحضوری در سمینار


با سلام لینک پرداخت هزینه های ثبت نام در سمینار به صورت پرداخت اینترنتی وارد کرده و نهایتا از خروجی پرداخت اسکرین شات و پرینت گرفته و در سایت لوود فرمایید و اگر حضوری تشریف بیاورید پرینت فیش واریزی حتما همراهتان باشد. 

لینک پرداخت اینترنتی: https://portal.tabrizu.ac.ir/payment